Korzystamy z kredytu

Z reguły nikt nie ma od razu tyle pieniędzy, aby za własne zgromadzone oszczędności pobudować dom. Przychodzi moment, kiedy stwierdzamy, że albo poczekamy z kolejnymi etapami budowy, albo będziemy musieli wziąć kredyt hipoteczny. Co to takiego? Otóż jest to długoterminowy kredyt zaciągany na kupno mieszkania albo budowę domu. Zazwyczaj zaciąga się go na dziesięć – dwadzieścia lat. Ma on zabezpieczenie w postaci hipoteki. Pokrótce chodzi o to, że gdybyśmy w pewnym momencie nie spłacali rat, bank może przejąć nasz dom na poczet zobowiązania finansowego, które zaciągnęliśmy. Spokojnie jednak. Takie sytuacje praktycznie się nie zdarzają, gdyż bankowi zależy na spłacie rat, a nie na problemach, więc w razie jakiś kłopotów idzie na ugody, stosuje przerwy w spłacaniu i wiele innych metod, które pomagają nam w wyjściu z kłopotów. Poza tym kredyt hipoteczny jest jednym z najniżej oprocentowanych i jednocześnie najsolidniej spłacanych w naszym kraju. Można go brać w rodzimej walucie oraz w obcej. Takiego kredytu udziela właściwie każdy duży bank w Polsce, ale musi mieć solidne zabezpieczenia. Bierzemy z reguły większą kwotę, wiec pożyczająca instytucja musi mieć pewność, że będziemy solidnie spłacać raty, że jesteśmy solidnymi klientami. Rozpatrywanie wniosku trwa około miesiąca. Kredyt może być wypłacany całościowo bądź transzami.

Both comments and pings are currently closed.