Archive for Październik, 2013

Stawiamy fundamenty

Fundamenty są podstawą całego domu i choć ich wykonanie nie jest trudne, musimy zastosować się do pewnych norm, które zapewnią trwałość i niezawodność powstałym fundamentom. Należy pamiętać, by do fundamentów używać betonu wysokiej klasy, tutaj nie należy szukać oszczędności. Wysokość ławy powinna dochodzić do czterdziestu centymetrów, a jej szerokość do osiemdziesięciu. Fundamenty powinny być też […]

Korzystamy z kredytu

Z reguły nikt nie ma od razu tyle pieniędzy, aby za własne zgromadzone oszczędności pobudować dom. Przychodzi moment, kiedy stwierdzamy, że albo poczekamy z kolejnymi etapami budowy, albo będziemy musieli wziąć kredyt hipoteczny. Co to takiego? Otóż jest to długoterminowy kredyt zaciągany na kupno mieszkania albo budowę domu. Zazwyczaj zaciąga się go na dziesięć – […]

Kupowanie materiałów budowlanych

Mamy już wszystkie potrzebne dokumenty, pozwolenie na budowę domu. Warto teraz zgromadzić materiały, z których on powstanie. Wiadomo, że nie wszystkie potrzebne nam są od razu. Kupujmy więc odpowiedzialnie i rozsądnie. Długotrwałe przechowywanie materiałów nie jest tak potrzebne w czasach, w których mamy wręcz nieograniczony dostęp do wszystkiego. Możemy przebierać, wybierać, sprawdzać parametry i negocjować […]

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem, który towarzyszy naszej budowie od samego jej początku po zakończenie wszelkich prac. Wydaje go ten sam organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. Na pierwszej stronie są umieszczone podstawowe dane, a wiec numer dziennika i pozwolenia na budowę, dane inwestora, rodzaj budowy. Każda strona musi być ponumerowana i podstemplowana. Nie […]

Wytyczenie budynku

Kiedy widzimy naprawdę, że nasza budowa jest w trakcie realizacji? Otóż kiedy geodeta wytyczy na działce nasz budynek. Może to jedynie uczynić osoba mająca stosowne uprawnienia. Wytyczenie budynku musi być zgodne z decyzja o pozwoleniu na budowę, a sam budynek musi być odpowiednio usytuowany w stosunku do budynków sąsiadów i budynków już funkcjonujących na działce. […]

Plac budowy

Nadzór budowlany powinien być powiadomiony o rozpoczęciu inwestycji na siedem dni wcześniej. Do zgłoszenia jest też dołączone oświadczenie kierownika budowy, w którym stwierdza on, że przejmuje obowiązek kierowania budową. Kierownik budowy to bardzo istotna postać w całym procesie inwestycyjnym. To on powinien przygotować plac budowy i generalnie odpowiadać za bezpieczeństwo i higienę pracy. Plac budowy […]

Przygotowanie placu budowy

Mamy zgromadzone wszystkie dokumenty i starostwo wydało już stosowną decyzję, w myśl której możemy przystąpić do budowy domu. Budowa może się rozpocząć siedem dni po uprawomocnieniu decyzji. Musimy mieć kierownika budowy, który będzie kierował całością prac i zajmował się wpisywaniem kolejnych etapów budowy do dziennika budowy. Nasz dom może powstawać na dwa różne sposoby. Możemy […]

Pozwolenie na budowę

Wreszcie przychodzi czas, aby złożyć wniosek o pozwolenie na budowę domu. Złożenie wniosku wiąże się z przedstawieniem pliku dokumentów. Lepiej te dokumenty od razu dołączyć do wniosku, niż niepotrzebnie przedłużać czas, jaki ma właściwy urząd na rozpatrzenie naszego podania. Trzeba więc posiadać cztery egzemplarze projektu budowlanego, do których dołącza się stosowne opinie, pozwolenia oraz zaświadczenia, […]

Przyłączenie mediów

Najlepiej jeśli na naszej działce są już przyłączone wszystkie media. Wtedy nie mamy większych kłopotów z rozpoczęciem budowy. Dobrze jest też, kiedy media są niedaleko od naszej działki i można wystąpić o ich przyłączenie. Jak tego dokonać? Otóż trzeba wystąpić do miejscowych przedsiębiorstw, które zajmują się danymi mediami o wydanie technicznych warunków przyłączenia do danej […]

Plan zagospodarowania przestrzennego

Każda gmina powinna posiadać plan zagospodarowania przestrzennego. Przyszły inwestor powinien udać się do odpowiedniego urzędu i zapoznać się z tym planem. Jest to niezbędne, jeśli chce w spokoju zacząć inwestycję. Jeśli dla naszej działki istnieje klauzula przeznaczenia „budownictwo mieszkaniowe” jest sprawą oczywistą, że spokojnie możemy przystąpić do kolejnych posunięć. Gorzej jest, kiedy działka, którą zamierzamy […]